Τιμολόγια ΠΟΛ 1150 άρθρο 39Α

ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 39Α ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΚΑΙ ΠΟΛ 1150/2017

Τιμολόγιο θα εκδίδεται μόνο για προϊόντα που εμπίπτουν στην τροποποίηση της ΠΟΛ 1150/2017, Άρθρο 39α, που αφορά αγαθά που παραδίδονται μεμονωμένα ή ως ενιαίο σύνολο, τα οποία κατατάσσονται στους κατωτέρω κωδικούς του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε.:

  • Κινητά τηλέφωνα: «85171200»
  • Κονσόλες για παιχνίδια: «95045000»
  • Ταμπλέτες ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητοί υπολογιστές: «84713000»

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία του Άρθρου 39α μπορείτε να βρείτε εδώ.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Για τη χρήση της υπηρεσίας 39α θα πρέπει πρώτα:

  1. Να δημιουργήσετε ένα ζεύγος ειδικών κωδικών πρόσβασης μέσω της εφαρμογής «Διαχείριση Ειδικών Κωδικών» στο Taxis.
  2. Να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα της ΑΑΔΕ και να εγγραφείτε στην υπηρεσία με τους παραπάνω ειδικούς κωδικούς.
  3. Να ορίσετε έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο (υποχρεωτικό ακόμη και για αυτοαπασχολούμενους) και να δημιουργήσετε κωδικούς μιας χρήσης για τον εκπρόσωπο.


ΒΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, θα λάβει χώρα επεξεργασία και έλεγχος και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της, θα ενημερωθεί ο ΠΕΛΑΤΗΣ για το ποσό προς κατάθεση. Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου η πληρωμή γίνεται μόνο με Τραπεζική Μεταφορά ή Έμβασμα, από εταιρικό/επαγγελματικό λογαριασμό που ανήκει στον ίδιο ΑΦΜ με αυτόν του Πελάτη και η αποστολή των προϊόντων γίνεται μόνο στην έδρα του Πελάτη.

H αποστολή θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά στην έδρα της επιχείρησης.Από την στιγμή που έχετε ήδη μια παραγγελία σε εξέλιξη δεν υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρήσετε και δεύτερη.Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρώτης παραγγελίας τότε μπορείτε να καταχωρήσετε την επόμενη.Η παραλαβή του δέματος γίνεται μόνο από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης προσκομίζοντας την ταυτότητα του ή το διαβατήριο του για ταυτοπροσωπία. Σε διαφορετική περίπτωση ο παραλαβών θα πρέπει να προσκομίσει εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής (ΚΕΠ ή ΑΤ) και την ταυτότητά του ή το διαβατήριο του.


Παραγγελία και κατάρτιση σύμβασης μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.trackstore.gr

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας www.trackstore.gr αποτελεί την παρουσία της εταιρείας στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση μέσω αυτού , προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τελικούς καταναλωτές οι οποίοι θα είναι και οι τελικοί χρήστες αυτών. Δεδομένων των ανωτέρω ο κάθε πελάτης έχει την δυνατότητα να αγοράσει μέχρι δύο (2) τεμάχια.