Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση αρχίζει από την ημέρα αγοράς της συσκευής και ισχύει για 2 έτη*.Εξαίρεση αποτελούν τα προϊόντα όπου ο κατασκευαστής τους δίνει διαφοροποιημένη περίοδο εγγύησης.Η εγγύηση δεν καλύπτει τον φορτιστή καθώς και την μπαταρία της συσκευής, βλάβες προερχόμενες από κακή χρήση, πτώση, υγρασία και παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένα service και πάσης φύσεως πρόβλημα υπαιτιότητας του πελάτη. Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις το προϊόν τίθεται αυτόματα "εκτός εγγύησης". 
Η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα αποστολής και μεταφοράς για επισκευή ή/και αντικατάσταση του προϊόντος από και προς την εταιρεία μας